«Информация об статусе застрахованности»

07.06.23 ru 1


07.06.23 ru 1


Егер 2021 жылғы қазаннан бастап 2022 жылғы наурызға дейін МӘМС жарналары уақытша төленбеген болса, бірақ 2022 жылдың сәуір айынан бастап төлемдер қалпына келтірілген. Қазір менің мәртебем САҚТАНДЫРЫЛМАҒАН. Мәртебем САҚТАНДЫРЫЛҒАН болып қашан өзгереді? Тіркеу орны бойынша емханаға жүгіну үшін мәртебемді қалай өзгертемін?   
    
✅Сақтандырылған мәртебесін алу үшін қызметкерде соңғы 12 айда МӘМС жарналары бойынша берешек болмауы тиіс (МӘМС туралы ҚР Заңының 5-бабының 3-тармағы) (https://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1500000405)  немесе  болашақ кезеңдер үшін төлемдер болуы тиіс.  
    
Сондықтан мәртебені алу үшін бірнеше қадамдарды орындау керек 🔽    
    
1️⃣ Берешек кезеңдерін кез келген ыңғайлы тәсілмен тексере аласыз    
•телеграм-бот (https://t.me/SaqtandyryBot)    
• Qoldau 24/7 мобильді қосымшасы    
2️⃣  МӘМС-ке жарна төлеу жүзеге асырылмаған кезеңдерді бөлу (пациентке жеңілдік санатында болған кезеңдеріне жарна төлеудің қажеті жоқ)     
3️⃣ Өткізіп алған кезеңдерді дербес төлеуші ретінде  (1 ЕТЖ-ның 5%) - 3000 теңге төлеу керек    
Telegram    
SaqtandyrýBot    
Бот Қазақстан Республикасында міндетті медициналық сақтандыру туралы ақпарат алуға арналған  
  
‼️ Бір жыл бұрын сақтандыру мәртебесін алу үшін сіз алдыңғы (болашақ) 12 ай үшін төлей аласыз. Мысалы, 2022 жылдың қазанынан 2023 жылдың қыркүйегіне дейін. Сақтандыру мәртебесі жыл бойы белсенді болады
 
******
 
Если временно не было взносов на ОСМС с октября 2021 по март 2022, с апреля 2022 возобновились платежи. Сейчас мой статус НЕЗАСТРАХОВАН. Когда статус изменится на ЗАСТРАХОВАН? К кому обратиться чтобы поменять статус, для обращения в поликлинику по месту регистрации?   
   
✅ Для получения статуса ЗАСТРАХОВАН у работника не должно быть задолженности по взносам на ОСМС за последние 12 месяцев (пункт 3 статьи 5 Закона РК об ОСМС)  (https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000405)или должны быть платежи за будущие периоды  
   
✔️ Поэтому для того, чтобы получить статус Вам нужно выполнить несколько шагов 🔽   
   
1️⃣ Проверить периоды задолженности любым удобным способом   
•телеграм-бот (https://t.me/SaqtandyryBot)   
•мобильное приложение Qoldau 24/7  
  
2️⃣ Выделить периоды, в которых не осуществлялась оплата взносов на ОСМС (за исключением периодов, если человек находился в льготной категории - их оплачивать не нужно)  
  
3️⃣ Оплатить пропущенные периоды в качестве самостоятельного плательщика - 3000 тенге (5% от 1МЗП)   
Telegram   
SaqtandyrýBot   
Бот предназначен для получения информации об обязательном медицинском страховании в Республике Казахстан  
  
Для получения статуса застрахованности на год вперед можно оплатить за 12 будущих месяцев. Например, с октября 2022 года по сентябрь 2023 года. Статус застрахованности будет активен в течение всего года
[17:08, 11.10.2022] Шынар ФСМС: ⁉️ Дербес төлеушілер МӘМС жарналарын өз бетінше қалай төлеуге болады?
  
✅ Дербес төлеушілер МӘМС-ке ЕТЖ-дан 5% мөлшерінде жарна төлейді. 2022 жылы бұл сома 3000 теңгені құрайды  
Дербес төлеушілер үшін МӘМС жарналарын төлеудің екі балама әдісі бар  
  
1⃣ МӘМС жарналарын ай сайын төлеңіз. Бұл ретте, егер пациенттің алдыңғы 12 ай үшін берешегі болса, оны өтеу қажет  
  
2⃣ Келесі 12 ай үшін жарналарды төлеңіз (ағымдағы күннен бастап). Бұл жағдайда, егер қарыз болса, оны өтеудің қажеті жоқ  
  
📍 Жарналарды кез келген банкте, олардың мобильді қосымшаларында және интернет сервистерінде, "Қазпошта" АҚ және төлем терминалдарында төлеуге болады  
  
Дербес төлеушілер үшін МӘМС жарналарын төлеуге арналған деректемелер ⏬  
  
шот KZ92009MEDS368609103  
БСН 160440007161  
  
***  
  
⁉️ Как заплатить самостоятельному плательщику взносы на ОСМС?  
  
✅ Самостоятельные плательщики уплачивают взносы на ОСМС в размере 5% от МЗП. В 2022 году эта сумма равна 3000 тенге  
Для самостоятельных плательщиков доступно два альтернативных способа оплаты взносов на ОСМС  
  
1️⃣ Платить взносы на ОСМС ежемесячно. При этом, если, у пациента имеется задолженность за предыдущие 12 месяцев, ее нужно погасить  
  
2️⃣ Заплатить взносы за следующие 12 месяцев (с текущей даты). В этом случае, если имелась за прошлый период задолженность, то ее погашать не нужно  
  
📍 Оплатить взносы можно в любом банке, их мобильных приложениях и интернет сервисах, АО "Казпочта" и терминалы оплаты  
  
ℹ️ Реквизиты для уплаты взносов на ОСМС для самостоятельных плательщиков ⏬  
  
счет KZ92009MEDS368609103  
БСН 160440007161  
БСК GCVPKZ2A  
Код назначения платежа – 122